İÇERİKLER
Gezinti Bağlantılarını Atla.
Hızırtepe Mahallesi, 117 nolu Düzenleme Sahası Değişikliği
15 Temmuz Camili ve Karaman Mahalleleri, 108 nolu Düzenleme Sahası
Güneşler Mahallesi 560, 920, 921, 2258, 2260 nolu Parsellere ait Saha değişikliği