DOKÜMAN
2022 Mali Yılı Kesin Hesabı

Adapazarı Belediyesi 2022 Mali Yılı Kesin hesabı 17/05/2023 tarih ve 6-36 meclis kararı ile onaylanmış olup, ekte sunduğumuz bilgilerin web sitemizde yayınlanmaştır.


l Dokümanlar