DUYURU
Asansörlerin Yıllık Periyodik Kontrollerinin Yaptırılması

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayın Bina Yöneticisi ve Kat Malikleri;

04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör  Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve 23.06.1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesinde 04.04.2015 tarihinde yapılan değişiklik hükümleri  gereğince; “Bina sorumlusu ; asansörün güvenli bir şekilde  çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur ve yönetici ataması yapılmayan ana gayrimenkulde, bu kontrolün yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur ; Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, insan can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda  bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlü olup asansörün, asansör monte eden veya onun yetkili servisince güvenli hale getirilmesini sağlamakla bina sorumlusunun yükümlü olduğu ve bina sorumlusu, söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar  gerekli güvenlik tedbirlerini alır.” hükümlerine yer verilmektedir.

Belediyemiz, bu nedenle ilçemiz sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin 2020 yılı için yapılacak yıllık kontrolünün anılan yönetmelik çerçevesinde   gerçekleştirilmesi için  Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Anonim Şirketi ile bir protokol imzalamıştır. Yapılan protokolde  asansör yıllık periyodik kontrol bedelleri aşağıda gösterilmiştir.

Asansör yıllık periyodik kontrol ücreti:   0-5 Durak  371,23 TL

                                                                    6-10 Durak 420,55 TL

İlk periyodik kontrol ücretli olup yönetmelikte belirtilen yasal düzeltme süresi içerisinde gerçekleştirilecek 1. takip kontrolünde ücret alınmaz, ikinci ve daha sonraki takip kontrolleri için yıllık periyodik kontrol ücretinin yarısı kadar ücret tahsil edilecektir. Asansör tescili öncesi ilk periyodik kontrollerde ise 04.05.2018 tarih 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” 23. Maddesine göre periyodik kontrol ücretinin 3 katı olacak şekilde ücret tahsil edilecektir.Tescil öncesi periyodik kontrollerin ilk takip kontrollerinden ücret tahsil edilmeyecek olup ikinci ve daha sonraki takip muayenelerinden yıllık periyodik kontrol ücreti tahsil edilecektir.

Binanızda bulunan asansör/asansörlerin anılan yönetmelik kapsamında yıllık kontrolünü gerçekleştirmek üzere aşağıda iletişim bilgileri verilen Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmanız, bakımcı firma nezaretinde gerçekleştirilecek olan kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanız, kontrol sonrası raporlarınızı aşağıda iletişim bilgileri verilen Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Anonim Şirketi’nden alarak raporda belirtilen eksik ve hataları gidermeniz ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız gerektiğini bilgilerinize sunarız.

Anılan kanun ve yönetmelikler gereği yapılacak olan Asansörlerin Yıllık Kontrolleri hizmetinin yerine getirilmesinde göstereceğiniz duyarlılık ve işbirliği için şimdiden teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dileriz. 

Kamuoyu, Bina Sorumluları ve Kat Maliklerine duyurulur.

İletişim Bilgileri:

Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Anonim Şirketi

Tel:0216688 0910     Randevu :0 549 826 26 41


 |  Paylaş  |