HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
Adapazarı Belediyesi'nden almış olduğunuz hizmetler için neler yapmanız gerektiğini, bu hizmetler için hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve bu hizmetlere ait doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.  
Başlık Türk Vatandaşların Evlenme İşlemleri İçin Başvuru  
Gereklilikler

Evlenme işlenmeleri, Belediyemizin Evlendirme Memurluğu'nca yürütülebilmesi için, eşlerden  en az birinin Adapazarı Belediyesi hizmet sınırları içerisinde  ikamet etmesi ve çiftlerin şahsen müracaatları gerekmektedir.

 Evliliklerde İstenen Belgeler

1. Nüfus cüzdanları asıl ve fotokopisi ( Kimliklerinde kimlik numaraları yazılı,mühürler net, fotoğraflı ve

    bekâr yazılı olacaktır)

2. Altı (6) ayı geçmemiş 6'şar adet  ön cepheden vesikalık fotoğra

3. Evlenecek olan çiftlerin birlikte müracaata gelmeleri zorunludur

4. Evlenecek çiftlerin 18 yaşını doldurmuş olmaları, 17 yaşını doldurmuş olanların noterden evlilik için

    anne-baba muvafakatnamesi, 16 yaşını doldurmuş olanların ise aile mahkemesinden kesinleşme şerhi

    konulmuş evlenebilir kararlarını getirmeleri gerekmektedir.

5. Müracaatları kabul edilen çiftler sağlık raporu almak üzere Aile Hekimi veya Sakarya Toplum Sağlığı Merkezine 

    yönlendirilir.

6. Evrakların alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerliliği vardır. Bu sebeple evlenmek isteyen çiftlerin evlilik

    tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek kaydıyla müracaatı gerekmektedir.

7. Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanların müracaat sırasında bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

    Evlilik işlemleri için Belediyenin Evlendirme Memurluğu'na başvurulmalıdır.

     Adres: Cumhuriyet Mah. Bankalar Cad. No :19
     Tel     : 0 264 274 02 10

İlgili Hizmet Başlıkları Yazı İşleri Müdürlük Hizmetleri 
Yazdır  l