HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
Adapazarı Belediyesi'nden almış olduğunuz hizmetler için neler yapmanız gerektiğini, bu hizmetler için hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve bu hizmetlere ait doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.  
Başlık Yabancı Vatandaşların Evlenme İşlemleri İçin Başvuru  
Gereklilikler

Evlenme işlenmeleri, Belediyemizin Evlendirme Memurluğu'nca yürütülebilmesi için, eşlerden  en az birinin Adapazarı Belediyesi hizmet sınırları içerisinde  ikamet etmesi ve çiftlerin şahsen müracaatları gerekmektedir.

Yabancı Evliliklerde İstenen Belgeler

 1- Doğum Belgesi ( A Formu)

 2- İkamet Belgesi

 3- Noter tasdikli Türkçeye çevrilmiş pasaport

 4- 6 ayı geçmemiş 6'şar adet  ön cepheden vesikalık fotoğraf

 5-Avrupa ülkeleri dışından gelen evraklar, ilgili elçiliklere kontrol ettirilerek  Dış İlişkiler Bakanlığından onaylanacak

 6- İstanbul'da Büyükelçiliği bulunan ülkeler için buradaki elçiliğe gösterilip, İstanbul'un ilçelerindeki kaymakamlıklara tasdik ettirilecek.

 7.Evrakların alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerliliği vardır. Bu sebeple evlenmek isteyen çiftlerin evlilik tarihinden 6 ay önce müracaatı 

   gerekmektedir

 Evlilik işlemleri için Belediyenin Evlendirme Memurluğu'na  başvurulmalıdır.

  Adres: Cumhuriyet Mah. Bankalar Cad. No :19
     Tel     : 0 264 274 02 10

İlgili Hizmet Başlıkları Yazı İşleri Müdürlük Hizmetleri 
Yazdır  l