HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
Adapazarı Belediyesi'nden almış olduğunuz hizmetler için neler yapmanız gerektiğini, bu hizmetler için hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve bu hizmetlere ait doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.  
Başlık Emlak Vergisi Tahakkuk İşlemleri 
Gereklilikler

Emlak vergisi; arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir vatandaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır. Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler; Arazi, Arsa, Bina Emlak Vergisi Bildirim Formlarıdır.
 
Yeni Bir Gayrimenkul Aldım Beyannameyi Vermek İçin Ne Kadar Sürem Var? 

Yeni bir arsa, arazi veya bina aldığınızda aldığınız yılın sonuna kadar beyannameyi belediyemize vermekle yükümlüsünüz. Örneğin 2007 yılında almışsanız bu durumda 2007 yılı aralık ayı sonuna kadar beyannameyi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde cezalı işlem uygulanır.
 
Tek Meskenim Var. Hiçbir gelirim Yok. Vergi indiriminden Yararlanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Başvuru sahibi emekli / gazi / şehitlerin dul veya yetimleri ve bu kişilerin Türkiye sınırları içinde 200 m2'den küçük yalnızca bir konutu varsa Emlak Vergisi Kanunun 8. maddesine göre, emlak vergisi ödemesi yapmayacaklardır. Birden fazla konutu olanların bu konutlarından biri için sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanmaları mümkün değildir. Aynı şekilde dinlenmek amaçlı gidilen yazlık-dağ evi gibi konutlarda sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamaz.
 
Yeni Taşınmaz Edinen Kişiler İçin Emlak Vergisi Tarh ve Tahakkuku için Gerekli Evraklar

1. Edinmiş olduğu taşınmazın tapu fotokopisi

2. Kimlik Fotokopisi

3. Vergi Numarası, TC Kimlik Numarası

4. Taşınmazın Adresi, Tapu sahibinin ikamet adresi, telefonu

5. Varsa İskan Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi Fotokopisi.

6. Emlak Vergisi Bildirimi (Tapu, Yapı Kullanım İzin Belgesi ve Kimlik bilgilerine göre mükellef tarafından

    doldurulacak.)

7. Taşınmazın Edinim Tarihinden en az 1 yıl sonra beyanı veriliyorsa VUK 376. madde hükümlerine göre

    düzenlenecek Ceza İndirim Dilekçesi.
 
Taşınmazını Satan, Devreden Kişiler İçin Emlak Vergisi Mükellefiyetten Çıkış İşlemleri için Gerekli Evraklar
 
1. Vergi Numarası, TC Kimlik Numarası  

2. Taşınmazı satanın ikamet adresi ve telefonu

3. Mükellefiyetten Çıkış Dilekçesi (Satan kişi tarafından yeni tapu bilgilerine göre doldurulacak)

4. Taşınmazı alan kişinin tapu fotokopisi veya Tapu sicil Müdürlüğünden alınmış söz konusu taşınmazın kime,

   hangi tarihte satıldığını gösterir belge.

Dilekçe,Emlak Vergisi Bilirim Formu ve tamamlanan evraklar

Adapazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine teslim edilir. 

Not : Formların yazıcıdan çıktısı çift taraflı baskı özelliği kullanılarak alınmalıdır. 

İlgili Hizmet Başlıkları  
Yazdır  l 
l Dokümanlar