HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
Adapazarı Belediyesi'nden almış olduğunuz hizmetler için neler yapmanız gerektiğini, bu hizmetler için hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve bu hizmetlere ait doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.  
Başlık İlan Reklam Tahakkuk İşlemleri 
Gereklilikler

İlan reklam Tahakkuk İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:

1. İlan-reklam beyannamesinin doldurulması

2. Vergi levhası fotokopisi

3. Tabela faturası fotokopisi

4. Varsa Belediyemiz Zabıta Ekipleri tarafından düzenlenen İşyeri Denetim Formu
 
 İlçemizde işyeri denetimleri başlamış olup daha önceden ilan reklam vergisi beyanı vermeyen işyerleri en kısa sürede belediyemize müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
İlçemiz sınırlarında ana arterler dışında yer alan işyerlerini kapatan, terk eden veya devreden mükellefler İlan Reklam Vergisi dosyalarını kapattırmaları için aşağıda belgeleri tamamlamak zorundadırlar.
 
İlan Reklam Vergisi Mükellefiyet Çıkışı İçin Gerekli Belgeler:
 
1. Mükellef tarafından yazılmak üzere tabelaların kaldırıldığını beyan eden dilekçe

2. Yoklama tutanağı yada mükellef görüntüleme belgesi

 Tamamlanan evraklar Adapazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine teslim edilir. 

İlgili Hizmet Başlıkları  
Yazdır  l