HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
Adapazarı Belediyesi'nden almış olduğunuz hizmetler için neler yapmanız gerektiğini, bu hizmetler için hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve bu hizmetlere ait doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.  
Başlık Çevre Temizlik Tahakkuk İşlemleri 
Gereklilikler

Çevre Temizlik Vergisi  Tahakkuku İçin Gerekli Evraklar :
 
1.  Maliye Vergi Levhası
2.  Ticaret Sicil gazetesi
3.  Çevre Temizlik Vergisi Bildiriminin doldurulması
4.  Varsa Belediyemiz Zabıta Ekipleri Tarafından Düzenlenen İşyeri Denetim Formu
5.  Başka bir şahsın bildirimini verecekler için vekaletname sureti
 
Bunun yanı sıra tüm işlemlerde TC Kimlik Numarası bulundurulacaktır.
 
 
Çevre Temizlik Vergisi Çıkışı için gerekli belgeler:
İlçemiz sınırlarında işyerlerini kapatan, terk eden veya devreden mükellefler  Çevre Temizlik  Vergisi dosyalarını kapattırmaları için aşağıda belgeleri tamamlamak zorundadırlar.
 
İşyerleri İçin
1    Çevre Temizlik Vergisi Çıkış Dilekçesi (Mükellef tarafından doldurulacak)
2    İşyerinin kapatıldığına dair maliyeden getirilecek Terk Yazısı
3    Şirketlerde ve diğer tüzel kişilerde söz konusu işyerinin kapatıldığını gösterir Şirket Karar Defteri sureti.

 

NOT: 01.01.2004 Tarihinden itibaren Konutlara ait olan Çevre Temizlik Vergileri Su faturaları içerisinde

tahakkuk ettirilerek, su faturası içerisinde ödenmektedir. İşyerlerine ait Çevre Temizlik Vergileri  ise ilgili

Belediyesine ayrıca ödenmesi gerekmektedir.
 

İlgili Hizmet Başlıkları  
Yazdır  l