E-HİZMETLER
E-belediye Yardım

1- Kredi Kartı Borç Ödeme Ekranı aşağıda göründüğü gibidir.

 

2- Ekranda yer alan Sicil Numarası ya da TC Kimlik Numarası kısmına Belediye Mükellef Sicil Numarası veya TC Kimlik Numarası girilir, resimdeki doğrulama kodu girildikten sonra Sicil Sorgulama butonu bir kez tıklanır. İşlem sonucunda aşağıdaki görüntü oluşturulur.

 

3- Gelen sicil bilgisine ait borç bilgisine ulaşmak için, Borç Sorgula botunu bir kez tıklanır. Sicil Yapılan işlem sonucunda aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir.

 

4. Ödenecek borç miktarı en sağ tarafta ki kutucuklar işaretlenmek suretiyle seçilerek hesaplanır ve Ödeme butonuna bir kez tıklanır. (Burada borcun tümü seçilerek ödenebileceği gibi, kutucuklar seçme yapmak suretiyle borcun bir kısmı da ödenebilir.)

5. Ödeme butonu tıklandıktan sonra gelen aşağıdaki ekran görüntüsünde kart türü seçilir.Kart üzerindeki isim girildikten sonra Kart Numarası kısmına on altı haneli kredi kartı numarası girilir. CVV Kod kısmına kartın arkasında yer alan güvenlik numarasının son üç rakamı girilir. Son kullanım Tarihi Ay kısmına, kartın son kullanım ayı, Son Kullanım Tar YIL kısmına ise kartın kullanım tarihi yıl olarak seçilir. Güvenlik Kodu kısmına kartın arkasında yer alan güvenlik numarasının (CVV Kod) son üç rakamı girilir.  Tutar kısmı otomatik geldiğinden bir veri girilmesine ihtiyaç yoktur. TC Kimlik No kısmına borç mükellefinin TC Kimlik Numarası girilir. Bilgiler tamamlandıktan sonra Öde ve Bitir butonuna basılarak işlem tamamlanır.