İÇERİKLER
Buradasınız :   Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa
Müdürlüklerimiz
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Bütçe ve Muhasebe Bürosu :
 
1) Belediye Bütçesinin ve Kesin Hesabınıhazırlar.

2) Mali tabloların düzenlenmesi ile harcamalarıve diğer kanuni işlemleri yapar.

3) Belediyenin kaynaklarınıBelediye Bütçesinde yer alan hizmet gruplarına ve yatırım projelerine dağıtırken, fayda ve verimlilik unsurlarınıgöz önünde tutarak Belediye Bütçesini en gerçekçi biçimde hazırlar.

Satınalma Bürosu :
 
1) Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan makine araç, gereç, iş makinesi, motorlu araç, taşıt, teçhizat ve bunların yedek parçaları, elektrikli araç gereç, elektronik araç gereç, teçhizat ve bunların yedek parçalarıilaç, tıbbi ve kimyevi malzemeleri iç ve dış piyasadan uygun şartlarda temin eder.

2) Yeni alınan araçlara Plaka ve Ruhsat çıkarır, araçların periyodik trafik muayenelerini yaptırır, motorlu araç, makine ve teçhizatların kaza ve sigorta işlemlerini takip eder.

3) Ekonomik ömrünü dolduran veya hurdaya ayrılacak araçların trafik kayıtlarından düşürülmesi için gerekli işlemleri yapar, ayrıca her türlü hibe araç ve gerecin Belediyeye intikal işlemlerini yerine getirir.

4) Dış alımlarda akreditif açılmasıve banka işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

Ayniyat Saymanlığı:
 
1) Belediyece idare edilen ambar, imalathane, ocak vb.  müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile daire ve  kurumlardaki demirbaş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerini yaparak korunmasını sağlar.

2) Alımıyapılan mal ve malzemenin, ilgili teknik ve idari şartnamelerin doğrultusunda ve ayniyat yönetmeliği esaslarına göre diğer işlemlerin yerine getirilmesini sağlar.


Yazdır  l