İHALE
Muhtelif Mahallelerde Çocuk ve Spor Parkı Yapımı İşi

İhale Bilgileri
İhale Konusu Muhtelif Mahallelerde Çocuk ve Spor Parkı Yapımı İşi
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü Hizmet Alımı
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

 

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 27.07.2022
İhale Saati 14:30
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Yazdır  l