İHALE
Alt Temel Malzemesi _1 ve 2 Numara Mıcır _Taş Tozu _ Kum Alım İşi

İhale Bilgileri
İhale Konusu Alt Temel Malzemesi _1 ve 2 Numara Mıcır _Taş Tozu _ Kum Alım İşi
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 19.09.2022
İhale Saati 10:30
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Yazdır  l