İHALE
Tasarrufu Belediyemize ait olan 5 adet taşınmazın kiralama işi

İhale Bilgileri
İhale Konusu Tasarrufu Belediyemize ait olan 5 adet taşınmazın kiralama işi
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü Muhtelif Kiralama
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 23.11.2022
İhale Saati 10:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Yazdır  l