İHALE
Kırtasiye Malzemesi Alım İşi İhalesi

İhale Bilgileri
İhale Konusu Kırtasiye Malzemesi Alım İşi İhalesi
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usülü
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama