İHALE
Mülkiyeti Belediyemize ait Taşınamazların Satış İhalesi İlanı Hakkında

İhale Bilgileri
İhale Konusu Mülkiyeti Belediyemize ait Taşınamazların Satış İhalesi İlanı Hakkında
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü
İhale Usülü
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama