KURUMSAL YAPI
Misyonumuz
 

MİSYONUMUZ

Paydaşlarımızla birlikte çalışma kültürünü güçlendirerek daha etkin, kaliteli, verimli, şeffaf ve katılımcı

bir yerel yönetim anlayışıyla aktif çalışacak şehir insanının iktisadi, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak.