HABERLER
Ulusal Fotoğraf Yarışması´na Başvurular Başlıyor
Orjinal Resim

Adapazarı Belediyesi’nin geleneksel fotoğraf yarışması, bu yıl da Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle ulusal olarak yapılıyor. Fotoğraf yarışmasına başvurular 4 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Yarışmanın bu yılki teması “Güzellikleriyle Adapazarı”. Yarışma için fotoğraflar, en geç 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 23.00’e kadar belirtilen internet sitesi paneline (http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden) yüklenebilecek.

İlgililere Davet

Adapazarı Belediyesi 14. Geleneksel Fotoğraf Yarışması bu yıl da Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle ulusal olarak düzenleniyor. Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın konusu; “Adapazarı’nın daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak, Adapazarı’na ait bir görsel bellek oluşturmak ve Adapazarı Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında kullanılmak üzere bir fotoğraf arşivi oluşturmaktır. Adapazarı’nın fotoğraflar yoluyla tanıtılması, sosyal, kültürel ve doğal yapısının belgelenmesi amaçlamıştır. Tüm fotoğraf severleri yarışmamıza davet ediyoruz.” şeklinde açıklandı.

 

Fotoğraf Yarışması ile ilgili tüm bilgiler ise şu şekilde;

 

Adapazarı Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

1. Yarışmanın Adı: “GÜZELLİKLERİYLE ADAPAZARI” Ulusal Fotoğraf Yarışması

2. Yarışmanın Amacı ve Konusu:

a. Yarışmanın Konusu: Sakarya ili Adapazarı İlçesinin sınırları içindeki doğal, tarihi, kültürel alanları ve doğal yaşamın fotoğraflanması koşuluyla “GÜZELLİKLERİYLE ADAPAZARI" konulu fotoğraf yarışması organize edilecektir. Fotoğrafların Adapazarı sınırları içerisinde çekilmesi gerekir.

 

b. Yarışmanın Amacı: Adapazarı’nın daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak, Adapazarı’na ait bir görsel bellek oluşturmak ve Adapazarı Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında kullanılmak üzere bir fotoğraf arşivi oluşturmaktır. İlçemizin fotoğraflar yoluyla tanıtılması, sosyal, kültürel ve doğal yapısının belgelenmesi amaçlanmıştır. Yarışma sonunda derece ve sergileme ile ödüllendirilen fotoğraflar kitap haline getirilecektir.

 

3. Yarışma Organizasyonu:

Organizasyon; Adapazarı Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğinde yapılacaktır. Yürütücülüğü Adapazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

4. Yarışma Kategori/Bölümleri:

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya siyah beyaz fotoğraf olarak tek bölümdür.

5. Yarışma Koşulları:

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Adapazarı ilçe sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunludur. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

c. Her katılımcı en fazla 6 adet Sayısal Renkli veya Siyah Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

ç. Yarışma; düzenleme kurulu, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

d. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Adapazarı Belediyesi’nin düzenlediği fotoğraf yarışmalarında sergileme alan fotoğraflar da yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayımlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

e. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

f. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Cep telefonu, insanlı veya insansız hava aracı (drone) vb. çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb. bir kişi kullanır. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

g. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

ğ. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

h. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Bu yarışmaya, yapay zekâ ile oluşturulan fotoğraflar kabul edilmez. Gönderilen eserlerin, telif hakkını elinde bulunduran kişi tarafından tüm bölümlerinin fotoğraflanması gerekmektedir. Bu kurala uymayanlar TFSF tarafından ömür boyu men cezası alacaktır.

ı. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade eder.

i. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

j. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici ve TFSF sorumlu değildir.

k. Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyecektir, yarışma sergisi sonrasından kitap çalışması yapılacağından fotoğrafların orijinalini e-posta ile göndermek zorundadır.

l. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli ödeyerek satın alabilir.

m. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

6. Telif (Kullanım) Hakkı:

a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.

b. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın kanallarında kullanılmasına, yer ve muhteva sınırı olmadan düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.

c. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

ç. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

d. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

e. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar düzenleyici kurumun web sitelerinde ve https://tfsfonayliyarismalar.org/ aynı zamanda düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2023 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.

f. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

 

7. Diğer Hususlar:

a. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

c. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Olağanüstü bir koşul sebebiyle (Covid-19 vd.) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.

ç. Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Adapazarı Belediyesi tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacaktır.

d. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

e. Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

8. Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b.Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

ç. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

f. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

g. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

ğ. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

h. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Adapazarı Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

9. Seçici Kurul:

 

  • Prof. Dr. Oktay Çolak, Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
  • Ali Fuat Altın, Kocaeli Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
  • Servet Sezgin Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi
  • Nevzat Yıldırım Akademisyen- Fotoğraf Sanatçısı
  • Fatih Gürsel Fotoğraf Sanatçısı
  • İsa Cıda Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)
  • Murat Acar Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürü

 

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir. Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. Olağanüstü bir durum (COVID-19 salgını vd.) olması ve Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

 

•Yarışma Koordinatörü: Beytullah YILDIZ (Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü)

 

10. Yarışma Takvimi:

 

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 04.12.2023

Son Başvuru Tarihi: 23.02.2024 Saat 23.00 (TSI)

Jüri Toplantı Tarihi: 26.02.2024

Sonuç Bildirim Tarihi: 29.02.2024

Sergi ve Ödül Töreni daha sonra duyurulacaktır.

 

11. Ödüller Sergilemeler:

 

•             Birinciye: TFSF Altın Madalya + 10.000 TL

•             İkinciye: TFSF Gümüş Madalya + 7.500 TL

•             Üçüncüye: TFSF Bronz Madalya + 5.000 TL

•             Mansiyon (3 adet): TFSF Mansiyon + 3.000 TL Sergileme (En az 30 Ad.) : 750 TL

Ödül ve sergileme dışında düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen fotoğraflardan sergileme bedeli karşılığı satın alabilir.

 

12. Yarışma Sekretaryası –İletişim:

 

Adı ve Soyadı: Sevcan YONTAR- Adapazarı Belediyesi

İrtibat Tel: 0264 277 54 68 Dahili:321

E-posta Adresi: abkulturisleri@gmail.com

 

13. Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından onaylanmıştır.

14. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yorum Yaz  l 
İlet  l 
Arşiv  l 
Yazdır  l 
 |  Paylaş  | 
l Fotoğraflar